PortMonitorOK

Wadlopen

in een kleine groep

wadlopen

Wadlopen

Waddenexcursies organiseert wadlooptochten in kleine groepen. Op deze manier kunt u optimaal genieten van de rust en ruimte in het waddengebied.

U kunt kiezen uit een oversteek naar een eiland/zandplaat of een zwerftocht.

U wordt begeleid door 1 of 2 bevoegde en ervaren gidsen. De veiligheid voor u als deelnemer staat voorop, doch het wadlopen geschiedt wel op eigen risico!

Ga alleen wadlopen als u gezond en fit bent en beschikt over een goede conditie.