Wadlopen

in een kleine groep

wadlopen

Wadlopen/tochten

Wadlopen is een inspannende, maar tegelijkertijd ook een ontspannende activiteit. U loopt over de bodem van de zee. Dit betekent geen effen vlakte, maar een gebied met hoogten, laagten en stromend water in de geulen. En er moeten ook slikvelden gepasseerd worden.

Wadlopen kan alleen in de uren rond het laagwatertijdstip. Wanneer er gelopen kan worden hangt dus af van het getij (eb en vloed).

Hieronder ziet u een overzicht van de wadlooptochten die wij aanbieden:

Zwerftocht
Lichte wadlooptocht van ongeveer 3 uur.

Engelsmanplaat retour
Middelzware wadlooptocht van ongeveer 4 uur.

Schiermonnikoog vanaf Brakzand
Middelzware wadlooptocht van ongeveer 3 uur.

Oversteek naar Schiermonnikoog
Zware wadlooptocht van ongeveer 5 uur.